Administratorem podanych w formularzu danych osobowych jest Szkoła Eduventura Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Na Skraju 32, 02-197 Warszawa (dalej „Eduventura”). Podane przez Panią/Pana dane przetwarzamy w celu kontaktu z Panem/Panią.
 
Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania Pani/Pana danych w ww. celu. Przysługuje Pani/Panu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 
Pełna treści informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się tutaj