Eduventura: Nasze podejście do edukacji

#Prywatna szkoła #Przedszkole Eduventura  #Szkoła Podstawowa Eduventura #Niepubliczne Liceum Eduventura

Nasze dotychczasowe doświadczenia zdobywane na przestrzeni kilkunastu lat w środowisku edukacyjnym pokazały, że to szkoła musi dostosować się do potrzeb dzieci a nie odwrotnie. Wierzymy, że w dobrze zaprojektowanym środowisku oddziaływań edukacyjnych wspieranych przez pedagoga, psychologa oraz logopedę każdy ma szansę na optymalny rozwój.

odkrywanie

odkrywanie

doświadczanie2

doświaczanie

zabawa

zabawa

education, science and children concept - girls in goggles with test tube studying chemistry at school laboratory

W naszej szkole budujemy przyjazne dzieciom środowisko zapewniające możliwość zdobywania wiedzy poprzez odkrywanie, doświadczanie i zabawę. Wiedza jest znacznie lepiej przyswajana jeśli:
– dochodzimy do niej sami (odkrywanie),
– doświadczamy w praktyce (doświadczanie)
– i w formie zabawy, gdzie schodzi ona na dalszy plan (zabawa).

Uważamy, że nie każdy może uczyć się i funkcjonować w takiej samej przestrzeni społecznej i edukacyjnej i dlatego wychodzimy z propozycją zróżnicowanych form edukacji szytych na miarę indywidualnych potrzeb naszych dzieci.

Gwarantujemy kameralne klasy, liczące od 5 do 16 osób.

psych

Opieka psychologiczno-pedagogiczna

Zapewniamy opiekę psychologa, logopedy, pedagoga szkolnego oraz pedagoga specjalnego. Realizujemy stacjonarnie, na terenie naszej placówki, wszystkie zalecenia orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego.
Wspieramy pozyskiwanie umiejętności uczenia się oraz rozwój emocjonalno- społeczny. Unikamy rozwiązań wyłączających jednostkę z przestrzeni społecznej. Głęboko wierzymy w inkluzywność i integrację.

The Project Method

Nauka w naszej szkole jest ciekawa i inspirująca. Stosujemy innowacyjne metody zaczerpnięte z najlepszych praktyk jakie obserwowaliśmy na cały świecie oparte o projekty (The Project Method – WilliamH. Kilpatrick), zajęcia interdyscyplinarne i programy autorskie naszych wyjątkowych nauczycieli. Uczymy przede wszystkim skąd czerpać wiedzę i jakie jest jej praktyczne zastosowanie.

Stawiamy na edukację językową, sportową, artystyczną i ekologiczną.