kadra eduventury

Ewa Bielecka-Nowakowska

Dyrektor szkoły
Eduventura, kierownik zespołu psychologiczno-pedagogicznego

Monika Bis-Cimochowska

prezes zarządu
założycielka Szkoły Eduventura

Sławomir Ryszard Dudziński

 Członek Zarządu Eduventury
Dyrektor Operacyjny

Marta
Niedźwiecka

nauczyciel języka polskiego

grzegorz
górski

nauczyciel języka polskiego

otton
roubinek

nauczyciel
matematyki

Piotr
Irek

Nauczyciel matematyki i informatyki

Zuzia Jastrzębska- Krajewska

Dziecięca matematyka

Karolina
Kubik

nauczyciel chemii

mateusz
filipek

nauczyciel fizyki

DARIUSZ
MENCEL

Nauczyciel historii

katarzyna
liptak

nauczyciel
geografii

Urszula
Stepaniuk

nauczyciel przyrody,
biologii, geografii

Kamil
Olak

nauczyciel podstaw
przedsiębiorczości, WOS-u, Edukacji dla bezpieczeństwa, szkolny doradca zawodowy

Ewa
Otceten

nauczyciel plastyki, techniki, ekologii

Małgorzata
Minchberg

sztuka

Bartosz
Kondrat

nauczyciel muzyki

Anna Podleśna
-Guarize

nauka tańca, pedagog szkolny, członek zespołu psychologiczno-pedagogicznego

mariusz
selerski

nauczyciel
wychowania fizycznego

Beata
Przybułek

nauczyciel języka angielskiego, koordynator językowy

Maciej
Kieryło

nauczyciel
języka angielskiego i hiszpańskiego

Karolina
Grzelczak

nauczyciel języka
angielskiego i francuskiego

monika
puzdrakiewicz

nauczyciel
języka niemieckiego

kinga
Kubaczuk

Psycholog

Sylwia
wrzosek

Pedagog specjalny, certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej, członek zespołu psychologiczn0-pedagogicznego

agata
godawa

certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej,  pedagog specjalny, członek zespołu psychologiczno-pedagogicznego

Agnieszka
Banach

szkolny logopeda, członek zespołu psychologiczno-pedagogicznego

Paulina
Szelerska

nauczyciel wychowania przedszkolnego

Gabriella
Bilicz

nauczyciel edukacji przedszkolnej

Maria
Marcinkierwicz

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, pedagog specjalny

agata
woźna

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

magda
wosztyl

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i plastyki

Magdalena Nosko-Goszczycka

konsultant neofobii żywieniowej

Paweł
Dobrzański

Szef Kuchni “Posmakuj” restauracji , przygotowującej jedzenie dla Szkoły i Przedszkola Eduventura

Ewa Bielecka-Nowakowska

Z wykształcenia pedagog i logopeda, praktyk zajmujący się od ponad 15 lat zaburzeniami komunikacyjnymi. Ukończyła studia doktoranckie w Akademii Pedagogiki Specjalnej. Aktualnie oczekuje na obronę rozprawy doktorskiej “Kompetencje komunikacyjne dzieci z autyzmem”. Nauczyciel akademicki państwowych i prywatnych uczelni pedagogicznych w Warszawie. Asystent naukowy w Ośrodku Projektowym WFCH Centrum Psychologii Stosowanej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W ramach projektu badawczego specjalista-praktyk w zespole prowadzonym przez dr. hab. Jana Cieciucha, prof. UKSW opracowującym narzędzia do kompleksowej diagnozy osobowości dzieci i młodzieży „Opracowanie i upowszechnianie narzędzi diagnostycznych wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną – obszar osobowościowy oraz obszar społeczno- emocjonalny.
Jej pasją zawodową jest praca z osobami ze spektrum autyzmu. Autorka publikacji z tematyki komunikacji osób z autyzmem, prowadzi badania dotyczące indywidualnych kodów komunikacyjnych i rozwoju komunikacji u dzieci z zaburzeniami autystycznymi. Autorka Zeszytów Ćwiczeń Logopedycznych dla dzieci z wadami wymowy.
Właściciel Centrum Terapii i Rozwoju Logolekcje w Warszawie.
Współtwórca kampanii społecznej „Dwa słowa na dwa lata, to…o 270 za mało. Konsultacje logopedyczne dla dzieci od urodzenia do 3 roku życia” oraz autorka inicjatywy AkcjakomunikAACja zwracającej uwagę na problem nierównego traktowania w społeczeństwie osób, które nie mają możliwości komunikacji werbalnej.
Jej pracy w szkole Eduventura towarzyszą słowa, “powinniśmy (…) uczyć się aby wiedzieć, tzn. aby zdobyć narzędzia rozumienia; uczyć się, aby działać, aby móc oddziaływać na swoje środowisko; uczyć się aby żyć wspólnie , aby uczestniczyć i współpracować z innymi na wszystkich płaszczyznach działalności ludzkiej; wreszcie, uczyć się, aby być (…)”. Słowa te pochodzą z raportu UNESCO „Edukacja: jest w niej ukryty skarb”. Uważa, że wszystkie działania w szkole Eduventura powinny pokazać jakim skarbem jest edukacja oraz jakie diamenty są wśród dzieci. Działa dla dobra dzieci i pokazuje ich piękno, szczególnie te ukryte.

Monika Bis-Cimochowska

Prezes Zarządu / Założycielka
Eduventura jest spełnieniem jej marzenia o szkole idealnej. Po latach poszukiwań, podróży, podpatrywania różnych systemów i rozwiązań, inspiracji autorytetami z dziedziny edukacji i nie tylko postanowiła stworzyć własną, wyjątkową szkołę, również dla swoich dzieci. Szkołę, do której wszyscy będą przychodzić z radością, w której będą się rozwijać i wzajemnie inspirować. Szkołę, opierającą relacje na szacunku, akceptacji i tolerancji. Szkołę, która jest otwarta dla wszystkich dzieci, również tych wyjątkowych, które nie odnajdują się w tradycyjnym systemie. Szkołę z indywidualnym podejściem do każdego dziecka, rodzica i nauczyciela.
Eduventura nie jest jej przedsięwzięciem biznesowym. Powstała z potrzeby serca i miłości do dzieci.
Monika Bis-Cimochowska pracowała na kierowniczych stanowiskach w krajowych i międzynarodowych instytucjach finansowych przy tworzeniu wielu nowych przedsięwzięć: funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, pracowniczych programów emerytalnych oraz zakładów ubezpieczeń. Pracowała dla Komisji Unii Europejskiej jako członek międzynarodowych zespołów eksperckich oraz współtworzyła lokalne akty prawne.
Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie (kierunek Finanse i Bankowość).
Eduventura jest jej autorskim przedsięwzięciem, które narodziło się po latach poszukiwań. Prywatnie żona Grzegorza (https://www2.deloitte.com/pl/pl/profiles/gcimochowski.html) oraz mama czwórki dzieci: Anielki, Krzysia, Florentynki i Ludwiczka.

Sławomir Ryszard Dudziński

Członek Zarządu Eduventury / Dyrektor Operacyjny
Menedżer z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu przedsiębiorstwami. Specjalizuje się w zarządzaniu dużymi projektami biznesowymi, tworzeniu strategii firmy i modelowaniu procesów biznesowych.
Doświadczenie zawodowe zdobywał w międzynarodowych korporacjach technologicznych, krajowych spółkach kapitałowych i strategicznych spółkach Skarbu Państwa.
Absolwent Politechniki Warszawskiej.
Zdobytą wiedzę i doświadczenie wykorzystuje wspierając organizację wszystkich placówek oświatowych Eduventura.
Odpowiada za realizację strategii spółki, wykonanie budżetu i planów strategicznych, analizę kosztów oraz optymalne wykorzystanie zasobów. Nadzoruje też proces rekrutacji i zatrudnienia.
Rodzina jest jest dla niego na pierwszym miejscu: żona i trójka wspaniałych dzieci.

Marta Niedźwiecka

Nauczyciel języka polskiego

Nauczycielka i dziennikarka, scenarzystka i redaktor programów telewizyjnych. Trenerka. Ekspertka w dziedzinie komunikacji i wzmocnienia wizerunku.

Absolwentka Filologii Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła również Studia Podyplomowe na Wydziale Psychologii UW ze specjalnością Trener Umiejętności Poznawczych.

Całe swoje życie zawodowe jest blisko edukacji, kultury i zdrowia. Posiada certyfikaty ukończenia szkoleń i kursów Polskiego Instytutu Miltona Ericksona, Wiedeńskiej Szkoły Badań Klinicznych, certyfikat trenersko-coachingowy z “Podejścia Transformacyjnego w coachingu indywidualnym i zespołowym” oraz certyfikat ukończenia całorocznych zajęć edukacyjnych „Akademii Dziennikarzy Medycznych”, poświęconych najnowszym terapiom w szeroko pojętej profilaktyce zdrowia.

Prowadzi indywidualne warsztaty z komunikacji, wzmocnienia wizerunku i motywacji.

Współpracuje z dziećmi i młodzieżą przy Ogólnoświatowym Projekcie „ Odyseja Umysłu”. Szeroko pojęta edukacja to dla niej nie tylko sposób na życie, to przede wszystkim sposób na stały i twórczy rozwój.

W pracy z dziećmi i młodzieżą odwołuje się do koncepcji terapii Miltona Ericksona, która oprócz pracy na zasobach, zwraca szczególną uwagę na pozytywną energię i wewnętrzną siłę człowieka.

Od początku pracy zawodowej związana jest z dziennikarstwem radiowym i telewizyjnym. Jest wieloletnią animatorką kultury i instruktorką teatralną oraz autorką scenariuszy i realizatorką programów telewizyjnych o tematyce popularno-naukowej.

Jej hobby to literatura, muzyka, sztuki piękne i taniec Lindy hop.

Prywatnie jest mamą trójki dzieci.

W Szkole i Liceum Eduventura uczy języka polskiego.

grzegorz górski

Nauczyciel języka polskiego
Magister filologii polskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz magister filologii białoruskiej na Wydziale Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego.
Zakochany w powieściach sprzed stu lat, zwłaszcza napisanych przez pisarzy z tzw. pokolenia jazzu, a nawet tych wcześniejszych.
Wielokrotny uczestnik konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych, dotyczących kultury, sztuki i literatury państw Europy Środkowo-Wschodniej, co zaowocowało licznymi publikacjami pokonferencyjnymi w „Acta Albaruthenica”, czasopiśmie naukowym, wydawanym przez Katedrę Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz w innych, w tym zagranicznych.
Nauczanie widzi jako proces. Tworzący i bazujący na konstrukcjach połączonych.
Zakochany w Warszawie licencjonowany warszawski przewodnik miejski oraz pilot wycieczek.
Pasjonat wielokulturowości w ogóle i wielokulturowego Podlasia.
Wielbiciel Krystyny Czubówny, jako osoby o cudownym głosie i wzorowej dykcji. Miłością do pięknego mówienia zaraża uczniów podczas przygotowań do konkursów recytatorskich m.in. Warszawa Lirycznie (z sukcesem).
Fan Salvadora Dali – kogoś, kto nie bojąc się perfekcji i tradycji, dał światu coś całkowicie nowego.
Pasjonat literatury, muzyki, sztuki oraz reklamy – ciekawego zjawiska kulturowego, kroniki i komentarza współczesności.
Wolny czas spędza wśród zieleni lub w domowym zaciszu z dobrą książką i herbatą albo na eksploracji przestrzeni miejskiej w poszukiwaniu i testowaniu nowych tras turystycznych.

otton roubinek

Nauczyciel matematyki

Doświadczony, wieloletni nauczyciel, zakochany w swoim zawodzie, uwielbiający pracę z młodzieżą.
Potrafi nawiązać z każdym bardzo dobry kontakt. Jest pozytywnie nastawiony do życia i nie ma dla niego rzeczy niemożliwych. Polubienie matematyki przez tych, którzy przed nią uciekają jest u jego uczniów regułą.
Przez 15 lat pracował w szkole w Niemczech a pozostałe lata w szkołach w Polsce.
Ukończył Politechnikę Warszawską jako mgr inż. mech., studiował w SGPiS, ukończył Studia Pedagogiczne, Studia Podyplomowe oraz zdobył certyfikaty językowe i uprawnienia lektora. W dalszym ciągu kontynuuję naukę.
Uwielbia muzykę, gra w brydża, uczęszcza na treningi a wolny czas spędza z wnukami. Kocha pracę z młodzieżą i przekonuje wszystkich, że matematykę można zrozumieć, polubić a nawet się z nią zaprzyjaźnić.

piotr irek

Absolwent Politechniki Śląskiej na kierunku Informatyka.
Po studiach pracował jako asystent naukowo-dydaktyczny łącząc prowadzenie zajęć dla studentów z pracą naukową.

Głównymi obszarami jego zainteresowań informatycznych są superkomputery, bazy danych oraz aplikacje użytkowe.

Pracował w przedsiębiorstwach łącząc pracę w biznesie z działalnością edukacyjną.
Prowadził szkolenia z obsługi programów pakietu Microsoft Office i innych aplikacji.

Posiada wieloletnie doświadczenie w nauczaniu matematyki, fizyki i informatyki.

Praca z dziećmi jest jego pasją. Zaangażowanie, uśmiech i pozytywne nastawienie to jego dewiza.

Zuzia Jastrzębska-Krajewska

Zuzia Jastrzębska-Krajewska – z wykształcenia terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz nauczyciel wychowania przedszkolnego.

Skończyła I edycję studiów podyplomowych „Matematycznie uzdolnione dzieci: diagnoza, wspieranie rozwoju i edukacja” na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Obecnie pracuje jako asystent w Katedrze Pedagogiki Małego Dziecka na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie.

W ramach rozprawy doktorskiej prowadzi badania nt.: Zadatki uzdolnień matematycznych u dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Diagnoza i formy ich rozwijania.
Promotorem rozprawy doktorskiej jest prof. dr hab. E. Gruszczyk-Kolczyńska.

Zuzia Jastrzębska-Krajewska w swojej pracy związanej z edukacją matematyczną wykorzystuje metody prof. dr hab. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej. Zastosowania Dziecięcej Matematyki® w praktyce uczyła się na wielu kursach prowadzonych przez Panią Ewę Zielińską.

Zuzia Jastrzębska-Krajewska jest Prezesem Zarządu Fundacji Wspomagania Rozwoju Dzieci Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej. Prowadzi rownież media społecznościowe (instagram @pani__zuzia / facebook Pani Zuzia) oraz bloga (www.jastrzebska-krajewska.pl), gdzie dzieli się z rodzicami wiedzą na temat edukacji matematycznej od najmłodszych lat. Jest inicjatorką i pomysłodawczynią akcji #20minutdlaMATEMATYKI –> sposobu na edukacją matematyczną w codzienności.

Drugim obszarem zainteresowań i pracy Zuzi Jastrzębskiej-Krajewskiej jest edukacja muzyczna dzieci. Skończyła I i II st. Państwowej Szkoły Muzycznej w Olsztynie w klasie waltorni. Na studiach licencjackich zrobiła specjalizację z wykorzystania metody C. Orffa w zajęciach muzyczno-ruchowych. Dawniej prowadziła rytmikę w kilku warszawskich przedszkolach. Obecnie szkoli nauczycieli z prowadzenia zajęć muzyczno-ruchowych w przedszkolu.

W Szkole Eduventura Zuzia Jastrzębska-Krajewska pracuje projektowo z dziećmi i młodzieżą na wszystkich poziomach kształcenia. Poprowadzi też szkolenia z zakresu dziecięcej matematyki dla całej kadry naszej szkoły i przedszkola oraz przeprowadza diagnostykę uzdolnień matematycznych.

karolina kubik

Nauczyciel chemii
 
Absolwentka chemii o specjalizacji biologicznej na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Międzynarodowe Studia Doktoranckie w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą w ramach wolontariatu we współpracy z Polsko – Amerykańską Fundacją Wolności – program PROJEKTOR. Przygotowywała i prowadziła doświadczenia z ciekawej chemii we współpracy z Instytucją Studio Twórczego Rozwoju STwóR oraz podczas Pikniku Naukowego Polskiego Radia Bis. Realizowała warsztaty edukacyjne w ramach wsparcia uczniów o wybitnych uzdolnieniach poznawczych we współpracy z Krajowym Funduszem na rzecz Dzieci. Nauka jest dla niej przede wszystkim pasją, ale również ciekawą i ambitną dziedziną. W pracy z dziećmi i młodzieżą zależy jej na indywidualnym kontakcie z uczniem, aby wiedzę przekazać w sposób ciekawy, skuteczny i trwały.
W wolnym czasie czyta powieści kryminalne i thriller psychologiczny, gotuje potrawy z różnych rejonów świata oraz uprawia sporty, głównie bieganie i pływanie. Interesuje się filmem i bierze udział w projektach filmowych.

mateusz filipek

Nauczyciel fizyki
 
Absolwent fizyki medycznej na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, aktualnie doktorant w Zakładzie Fizyki Biomedycznej.
W pracy naukowej zajmuje się zagadnieniami związanymi z radiobiologią, dozymetrią promieniowania jonizującego oraz modelowaniem procesów zachodzących podczas ekspozycji materiału biologicznego na różne rodzaje promieniowania.
Od kilku lat prowadzi wykłady otwarte i zajęcia laboratoryjne z fizyki dla uczniów szkół podstawowych i liceów na Wydziale Fizyki UW.

dariusz mencel

Nauczyciel historii

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku historia oraz studiów podyplomowych na SGGW na kierunku wiedza o społeczeństwie.
Od blisko 20 lat naucza w gdańskich i warszawskich szkołach na wszystkich szczeblach edukacji.
Jest też licencjonowanym przewodnikiem po Trójmieście i Warszawie bo lubi poznawać Genius loci danego miejsca.
Interesuje się historią wojen i wojskowości ze szczególnym uwzględnieniem II wojny światowej. Ciekawią go obyczajowość i skandale, które miały swoje miejsce w przeszłości bo one czynią historię wyrazistą i niebanalną.
Uwielbia zwiedzać stare zamki, twierdze i opuszczone budynki o intrygującej przeszłości.
Naukę historii postrzega jako przygodę, ciekawostkę ale też przyczynek do kształtowania krytycznego myślenia o współczesności.

Prywatnie ceni sobie dobry film, książkę i muzykę. Uwielbia także odkrywać okolice podczas rowerowych wypraw.

katarzyna liptak

Nauczyciel geografii
Ukończyła SWPR w Warszawie (kierunek Geografia z Przyrodą) oraz Uniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogiczny (kierunek Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna).
Geografia jest jej pasją, którą od wielu lat dzieli z młodymi ludźmi.
Ponadto posiada doświadczenie w pracy terapeutycznej.
Terapeutka Oligofrenopedagog z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie, Spektrum Autyzmu i Zespołem Aspergera.
Terapeuta TUS (Trening Umiejętności Społecznych) z elementami socjoterapii.
W pracy z uczniem wykorzystuje podejście interaktywne zindywidualizowane, w zależności od trudności i zdolności dobiera metody pracy dydaktycznej dostosowane do potrzeb młodego człowieka oraz jego bliskich. Wzmacnianie poczucia własnej wartości, skuteczności, rozwijanie pasji i wiary w osobisty sukces edukacyjny jest nadrzędnym celem jej pracy.
Prywatnie jest pasjonatką podróży.

Urszula Stepaniuk

Nauczyciel przyrody, biologii i geografii.

Magister Ochrony Środowiska na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka studiów podyplomowych z geografii.

Nauczyciel przedmiotów: przyroda, biologia, geografia oraz science (przyroda w języku angielskim).

Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi z trudnościami, uwzględnia ich potrzeby..

Prowadzi zajęcia o charakterze interdyscyplinarnym.

Pracowała w szkole podstawowej z oddziałami dwujęzycznymi i integracyjnymi.

Interesuje się literaturą, muzyką i sztuką.

Prywatnie żona i mama dwójki dzieci.

Kamil Olak

Nauczyciel podstaw przedsiębiorczości i WOS-u.

Ukończył studia na Polish Open University w Warszawie, Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach i Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych stołecznych liceach – LO im. ks. J. Poniatowskiego, LO im. A. Mickiewicza i LO im. H. Kołłątaja.

Poza uczeniem w szkole, jest także instruktorem fitness, a od 16 roku życia również dziennikarzem radiowym. Swoimi pasjami zaraża uczniów.

EWA OTCETEN

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych, artystka, instruktorka plastyczna, organizatorka eventów.

Studiowała w prywatnej zawodowej szkole artystycznej Studio Sztuki, którą ukończyła jako projektant mody-stylista, a także w łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych na wydziale Tkaniny i Ubioru (kierunek: Projektowanie Tkaniny Drukowanej).

Od wielu lat prowadzi artystyczne zajęcia cykliczne i warsztaty artystyczne – dla przedszkolaków, starszych dzieci i całkiem dorosłych osób.

Od kilku lat zajmuje się ekologią, a swoją wiedzę stara się przekazywać w przystępnej i ciekawej formie warsztatów.

W Szkole Eduventura odpowiada za edukację artystyczną i ekologiczną.

Małgorzata Minchberg

Artystka wizualna, specjalistka ds. edukacji artystycznej, animatorka kultury, stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie upowszechniania kultury, twórczyni projektów edukacyjnych.

Edukuje przez sztukę. Zajmuje się pielęgnowaniem postaw twórczych ludzi niezależnie od ich wieku, wykształcenia czy zdolności.

Laureatka I Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej 2016 za projekt przybliżający sztukę współczesną w przestrzeni publicznej i w warszawskich instytucjach kultury różnym grupom młodzieży (np. zawodnikom Piłkarskiej Akademii Legii Warszawa, mistrzyniom stepowania czy matematycznie uzdolnionym gimnazjalistom). Nominowana do w/w nagrody w roku 2017 za interdyscyplinarny projekt dotyczący wychowania przez sztukę adresowany do kadr placówek edukacyjno-wychowawczych. W 2018 roku nagrodzona WNEK za długofalowy projekt wcielający edukację przez sztukę w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Radości.

Tytuł magistra obroniła z wyróżnieniem na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Tam też ukończyła Podyplomowe Studium Pedagogiczne. Absolwentka Podyplomowych Studiów Menagerskich dla Artystów i Animatorów Kultury Uniwersytetu Warszawskiego. Otworzyła przewód doktorski na Akademii Pedagogiki Specjalnej na Wydziale Edukacji Medialnej na temat „Interdyscyplinarna edukacja przez sztukę”.

Była nauczycielem (plastyki, sztuki, historii sztuki) na wszystkich poziomach systemowej edukacji oraz instruktorem sztuk wizualnych. Pełniła funkcję kierownika muzealnego Działu Edukacji w Oddziale Łazienek Królewskich w Warszawie.

Autorka i współautorka licznych projektów artystyczno-edukacyjnych, zrealizowanych przy współpracy z instytucjami edukacji, organizacjami samorządowymi (Centrum Edukacji Obywatelskiej, Przystanek Twórczość) i najważniejszymi instytucjami kultury Warszawy (Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Muzeum Narodowym, Narodową Galerią Zachęta, Centrum Sztuki Współczesnej, Centrum Nauki Kopernik), z którymi podejmuje też działania jako edukatorka muzealna.

Autorka publikacji „Praca z dzieckiem utalentowanym” (2004) i licznych artykułów z zakresu pedagogiki twórczości w naukowych periodykach.

Wystawiała swoje prace w kraju i zagranicą (Galeria ŻAK w Gdańsku, Art w Płocku, Łaźnia w Gdańsku, Galeria Rzeźby w Warszawie, Academy of Fine Arts Manchester).

W Szkole Eduventura Malgorzata Minchberg prowadzi u cykliczne warsztaty dla starszych dzieci i młodzieży, których celem jest zbliżenie młodych ludzi do sztuki oraz pokazanie jej interdyscyplinarności. Warsztaty łączą sztukę i nauki ścisłe. Zajęcia odbywają się na terenie szkoły oraz w warszawskich galeriach sztuki i muzeach.

Małgorzata Minchberg dba też o rozwój kadry prowadząc szkolenia dla nauczycieli, których założeniem jest obudzenie interdyscyplinarnego myślenia o edukacji oraz wsparcie działań zespołowych.

Bartosz Kondrat

Nauczyciel muzyki

Absolwent wydziału Edukacji Artystycznej w zakresie Sztuki Muzycznej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.
W swojej karierze jako muzyk nagrał 5 albumów i zagrał ponad 1000 koncertów w Europie i Azji z zespołem muzyki celtyckiej “Shannon”.

Spędził 11 lat w Irlandii grając koncerty z wieloma lokalnymi zespołami m.i. z bluesowym zespołem “One Horse Pony” i współtworzył duet “Pixie and The King”.
W 2015 wraz z zespołem “Mahoo” wygrał talent show “Busker Abu” w Irlandzkiej telewizji TG4. Po powrocie do Polski dołączył do zespołu Soul Connection Gospel Group.

Od zawsze edukacja muzyczna była jego pasją. W Polsce, jak i zagranicą, uczył w szkołach publicznych i prywatnych przedmiotu muzyka oraz udzielał lekcji indywidualnych ucząc gry na instrumentach (gitara, gitara basowa, ukulele i pianino).
Podczas jego lekcji dzieci wykorzystują zestaw instrumentów Carla Orffa i ukulele.
W ramach zajęć dodatkowych istnieje możliwość dołączenia do Zespołu Wokalnego czy Zespołu Pop-Rockowego oraz możliwość indywidualnej nauki gry na gitarze, gitarze basowej, ukulele i pianinie

Anna Podleśna-Guarize

Pedagog szkolny, nauka tańca i baletu
Absolwentka wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie (kierunek: Pedagogika) oraz Szkoły Baletowej w Bytomiu.
Od 1999 roku związana z Państwowym Zespołem Ludowym Pieśni i Tańca “Mazowsze” z 10 letnią przerwą podczas której mieszkała i pracowała w Brazylii, tańcząc i ucząc tańca klasycznego w największej Akademii Tańca Klasycznego w Kurytybie – STUDIO D1, zdobywając liczne nagrody i biorąc udział w konkursach baletowych: m.in. I miejsce na międzynarodowym Festiwalu Tańca w Joinville czy II miejsce na Festiwalu Merry Rosa w Itajai.
W Szkole Eduventura Anna Podleśna-Guarize pracuje jako pedagog szkolny oraz prowadzi zajęcia baletowe i zajęcia tańca ludowego oraz rytmikę na poziomie przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej.

mariusz selerski

Nauczyciel wychowania fizycznego
 
Ukończył studia na kierunku wychowanie fizyczne w AWF w Warszawie.
Przez 16 lat grał wyczynowo w piłkę nożną na pozycji bramkarza, w tym czasie rozgrywając spotkania na poziomie IV i III ligi polskiej. Ukończył też kurs dla kandydatów na sędziów piłki nożnej.
Nadal jest czynnym zawodnikiem piłki nożnej, a sport jest nierozłącznym elementem jego życia.
Animator tenisa ziemnego.
 
Obecnie jest w trakcie kursów trenerskich UEFA C oraz prowadzi treningi bramkarskie w klubie Legion Warszawa.
Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi, a prowadzenie zajęć sprawia mu ogromną przyjemność.

BEATA PRZYBUŁEK

Nauczyciel języka angielskiego.

Absolwentka Uniwersyteckiego Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego będącego jednostką Uniwersytetu Warszawskiego oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku Pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi. Aktualnie kontynuuję swoje kształcenie na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Posiada doświadczenie w pracy jako nauczyciel języka angielskiego, również z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i z potrzebą kształcenia specjalnego.

Beata Przybułek uczy języka angielskiego w Szkole Podstawowej Eduventura.

Maciej Kieryło

Nauczyciel języka angielskiego

Absolwent Filologii angielskiej oraz Lingwistyki stosowanej w zakresie języka hiszpańskiego na Uniwersytecie Warszawskim. Tytuł magistra obronił z oceną celującą. Ukończył również studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie w turystyce i hotelarstwie.

Nauczaniem języków obcych zajmuje się od ponad 15 lat. Posiada doświadczenie w nauczaniu zarówno dzieci jak i młodzieży oraz dorosłych. Pracuje również jako tłumacz.

Wolny czas przeznacza na swoje pasje czyli naukę języków obcych, farmację oraz sport. Obecnie przygotowuje się do zdobycia kwalifikacji do nauczania języka francuskiego oraz uczęszcza do Szkoły Techników Farmaceutycznych. Niedawno rozpoczął również naukę języka czeskiego. Uwielbia podróżować, biegać, jeździć na rowerze i rolkach. Dłuższy czas spędził w Irlandii oraz w Hiszpanii gdzie miał możliwość zgłębiania znajomości języka angielskiego i hiszpańskiego. Uważa, że jeśli ktoś ma możliwość uczenia się, a tego nie robi, to popełnia wielki błąd.

Karolina Grzelczak

Nauczyciel języka angielskiego i francuskiego.

Lektor języka angielskiego i francuskiego na etapie przedszkolnym, wczesnoszkolnym i podstawowym.

Ukończyła nauczanie języków obcych, francuskiego i angielskiego, na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie wznowiła studia magisterskie na kierunku filologia angielska ze specjalizacją dyplomacja międzynarodowa.

Nauczać zaczęła już w liceum udzielając prywatnych lekcji. Pasja nauczania doprowadziła ją kolegium nauczycielskiego i zaraz po studiach do rozpoczęcia współpracy ze szkołą językową oraz uzyskania statusu egzaminatora DELF z języka francuskiego.

Uważa, że człowiek uczy się całe życie, więc mimo wielu przebytych projektów i lat doświadczeń w pracy z dziećmi w różnym wieku, wciąż pogłębia swoją wiedzę uczęszczając na różne kursy i szkolenia rozwijające umiejętności nauczania języków obcych oraz pracy z dziećmi.

monika puzdrakiewicz

Nauczyciel języka niemieckiego oraz egzaminator maturalny z wieloletnim doświadczeniem. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora. Ukończyła także studia podyplomowe z wiedzy o kulturze oraz integracji europejskiej. Ma doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi. Lubi nowe wyzwania, projekty teatralne (oczywiście w języku niemieckim) i eksperymenty kulinarne..

KINGA KUBACZUK

Psycholog

Absolwentka psychologii na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW i Podyplomowego Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień.

Ukończyła kurs mediacji pojednawczych w rodzinie oraz kurs relacji interpersonalnych.

Reaktywator i współtwórca projektu Polskiego Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Psychologii pt. “Jak zostać…?”.

Współautorka wpisów na blogu “Psychoterapia dla każdego”.

Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Sylwia Kaczor

Certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej.

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (kierunek: pedagogika specjalna w zakresie oligofrenopedagogiki oraz profilaktyki i resocjalizacji).

Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi z trudnościami z zakresu niepełnosprawności oraz niedostosowania w funkcjonowaniu społecznym.

Jej celem w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jest to, aby każde z nich osiągnęło możliwie największą samodzielność społeczną i edukacyjną.

W Szkole Eduventura pełni funkcję pedagoga specjalnego oraz terapeuty integracji sensorycznej.

W zespole do spraw pomocy psychologiczno- pedagogicznej współtworzy Indywidualne Programy Terapeutyczne dla dzieci i młodzieży.

Dokonuje także hospitacji zajęć edukacyjnych, ocenia funkcjonowanie dzieci w przestrzeni społecznej, prowadzi terapie indywidualne oraz tworzy program profilaktyczno-wychowawczy.

agata godawa

Certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej, pedagog specjalny.
 
Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (kierunek pedagogika specjalna, specjalność – pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie)
oraz Kolegium Nauczycielskiego w Gliwicach (kierunek – pedagogika specjalna, specjalność – surdopedagogika).
Certyfikowana Terapeutka Integracji Sensorycznej. Podróżniczka. Trenerka. Specjalistka Counsellingu Gestalt. Pedagog Specjalny.
Ukończyła Instytut Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie na kierunkach: Zarządzanie w oświacie oraz Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z elementami integracji sensorycznej, Centrum Counsellingu Gestalt w Krakowie
– uzyskała tytuł Specjalisty Counsellingu Gestalt, Szkołę Trenerów STER w Krakowie – uzyskała tytuł Trenera.
Od 2010 roku regularnie uczestniczy w międzynarodowych podstawowych i zaawansowanych seminariach i kursach „Original Play” na całym świecie. Uczy się u twórcy programu, dr O.Freda Donaldsona. ‘Original Play’ jest programem profilaktycznym, korekcyjnym i strategicznym, skierowanym na produktywne zmiany, rozwój i zdrowie.
Praktyk z dwudziestoletnim doświadczeniem w pracy indywidualnej i grupowej – zarówno z dziećmi, młodzieżą, jak i z osobami dorosłymi. Pracowała w ośrodkach, szkołach, przedszkolach, także specjalnych i z oddziałami integracyjnymi.
Prowadzi wykłady i warsztaty, także na konferencjach m.in. na Międzynarodowej Konferencji Naukowej. Edukacja Alternatywna. Las w edukacji. Edukacja poprzez las., Międzynarodowej Konferencji z cyklu: Wczesna Interwencja. Interdyscyplinarne spojrzenie na wsparcie dziecka i jego rodziny.
Regularnie współpracuje z terapeutami i trenerami z całego świata
oraz wykładowcami Uniwersytetu Śląskiego.
Pomysłodawczyni ZMYSŁOWNI, w ramach której organizuje warsztaty i zajęcia rozwojowe.
Dużą inspiracją w jej działaniach zawodowych są podróże po świecie. Swoje doświadczenia zdobywała m.in. w RPA, Gruzji, Szwecji, Grecji, na Sycylii oraz Saharze. W trakcie podróży poszukuje nowych metod, form pracy, kontaktu z drugim człowiekiem na wielu płaszczyznach, nie tylko werbalnych. W obszarze jej zainteresowań jest „praca z ciałem”, mindfulness oraz obserwacja
i analiza zachowania zwierząt w ich naturalnym środowisku. Warsztat pracy wzbogaca korzystając z elementów takich jak arteterapia, muzykoterapia, drama, terapia śmiechem, koloroterapia.

Agnieszka Szymańska

Logopeda

Jest absolwentką logopedii z audiologią, ze specjalnością logopedia kliniczna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła również Medyczne Studium Zawodowe im. prof. St. Liebharta w Lublinie zdobywając tytuł Protetyka Słuchu.

Doświadczenie zawodowe uzyskała prowadząc terapie logopedyczne w Instytucie Edukacji Logopedycznej w Lublinie oraz w Studenckiej Poradni Logopedycznej Naukowego Koła Logopedów i Audiologów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

W przedszkolach prowadziła zajęcia logorytmiczne oraz uczyła dzieci
podstaw języka migowego. Odbyła praktyki zawodowe w poradniach
psychologiczno-pedagogicznych, przedszkolach, szkołach specjalnych oraz szkołach z oddziałami integracyjnymi.

Jest też certyfikowanym terapeutą ręki.

W Szkole Eduventura i Przedszkolu Eduventura Agnieszka Szymańska prowadzi terapię logopedyczną dzieci i młodzieży.

PAULINA SZELERSKA

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

Pedagog, animator kultury, nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, instruktor rytmiki oraz artystka.
 
Jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego na wydziale pedagogicznym, kierunek kulturalno-oświatowy oraz Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie, kierunek edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.
 
Brała udział w licznych kursach i szkoleniach o tematyce:
• Integracja sensoryczna (SI),
• Trudne zachowania wśród uczniów,
• Kreatywne warsztaty muzyczne,
• Porozumienie bez Przemocy,
• ADHD dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
• Autyzm i komunikacja alternatywna,
• Trening umiejętności społecznych TUS,
• Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym.
 
Praca z dziećmi to jej pasja. Zajmuje się tym od ponad 10 lat. Mając doświadczenie w pracy na scenie (przez 23 lata była artystką PZLPiT „Mazowsze”), przekazuje dzieciom miłość do śpiewu i tańca.
Brała udział w licznych projektach z artystami polskimi i zagranicznymi na wielu scenach świata.
 
Miłośniczka i właścicielka kotów syberyjskich i psa rasy buldog francuski. Lubi wycieczki rowerowe i spotkania w gronie przyjaciół oraz rodziny, dla których chętnie przyrządza różne smakołyki.

Gabriella Bilicz

Nauczyciel edukacji przedszkolnej

Ukończyła studia pedagogiczne na Akademii Pedagogiki Specjalnej oraz studia podyplomowe w Wyższej Szkole Pedagogicznej ZNP.

Z nauczaniem w przedszkolu jest związana od wielu lat. Ciągle ulepsza swój wartszat pracy, chętnie biorąc udział w szkoleniach. Z zainteresowaniem poznaje innowacyjne metody pracy.

Uwielbia pracę z dziećmi. Do każdego dziecka podchodzi z szacunkiem, życzliwością i sympatią.

W swoje zajęcia wplata elementy muzykoterapii, chętnie śpiewa i tańczy ze swoją grupą.

Prywatnie wielka miłośniczka podróży. Razem z mężem i córką zwiedzają ciekawe zakątki świata.

MARIA MARCINKIEWICZ

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, pedagog specjalny

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej. Studia licencjackie ukończyła na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną. Studia magisterskie realizowała na kierunku surdopedagogika i terapia pedagogiczna.

Odbyła praktyki zawodowe w poradniach
psychologiczno-pedagogicznych, przedszkolach, szkołach specjalnych oraz szkołach z oddziałami integracyjnymi.

Posiada doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zdobyła certyfikaty szkoleń z zakresu takich metod jak glottodydaktyka, pozytywna dyscyplina, czy dziecięca matematyka.

Prywatnie uwielbia górską wspinaczkę. Gdy tylko nadarzy się okazja pakuje plecak i ucieka w Tatry szukając nowych przygód.

Jej pasją jest muzyka. W wolnych chwilach trenuje grę na skrzypcach i śpiew.

agata woźna

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 
Absolwentka studiów licencjackich o kierunku resocjalizacja społecznie nieprzystosowanych oraz studiów magisterskich o kierunku edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.
 
Certyfikowany terapeuta ręki oraz trener umiejętności społecznych.
 
Wolontariuszka w fundacji „Zaczytani.org“.
 
W pracy z dziećmi kieruje się korczakowską myślą : „Wszystko, co osiągnięte tresurą, naciskiem, przemocą, jest nietrwałe, niepewne, zawodne.”
Stara się aby nauka odbywała się w sposób naturalny dla każdego etapu rozwoju dziecka, a lekcje były prowadzone w sposób aktywizujący uczniów.
 
W wolnych chwilach pochłania ją jazda na rowerze oraz dobra książka.

magda wosztyl

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz plastyki.
 
Absolwentka Wyższej Szkoły Humanistycznej w Gdańsku (Pedagogika Ogólna) oraz Uniwersytetu Gdańskiego (Slawistyka). Ukończyła także Podyplomowe Studia Dziennikarskie na Uniwersytecie Śląskim oraz Podyplomowe Studia Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej. Jest też absolwentką Akademii Sztuk Pięknych (Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych). Obecnie zgłębia fotografię (Frames Studium Fotografii).
 
Jest autorką programu dla dzieci, napisanego wraz z dr Robertem Dolewskim „Serce i Rozum”.
Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w przedszkolach, szkołach oraz podejmując liczne działania w zakresie szeroko rozumianej kultury (jako kurator wystaw, jako dziennikarz radiowy oraz prowadząc zajęcia i warsztaty artystyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych).
Interesuje się fotografią, malarstwem i sztuką.

Magdalena Nosko-Goszczyńska

neurologopeda kliniczny, terapeuta AAC (Augumentative and Alternative Communication – Komunikacji Alternatywnej i Wspomagającej), terapeuta NDT-Bobath (Metoda Bobath ang. neuro-developmental treatment – terapia neuro-rozwojowa),
wykładowca akademicki, stażysta ACTIVEatingClinicMasseyUniversity,
założycielka facebookowej grupy Talerz Neurologopedy Slt.

W Szkole Eduventura pełni funkcję konsultanta z zakresu neofobii żywieniowych oraz ARFID (Avoidant Restrictive Food Intake Disorder- zaburzenia odżywiania polegające na unikaniu lub ograniczaniu przyjmowania pokarmów), nadzoruje budowanie planów terapeutycznych z zakresu rozszerzania diety dziecka, prowadzi szkolenia dla nauczycieli i rodziców.

Paweł Dobrzański

Szef Kuchni Posmakuj, restauracji przygotowującej jedzenie dla Szkoły i Przedszkola Eduventura.

Obecny w branży gastronomicznej od 1998 roku. Doświadczenie zdobywał jako szef kuchni m.in. w warszawskich The Cinnamon Lounge&Restaurant oraz Gothic Cafe Restaurant&Cafe, a wcześniej w restauracji Galicja w Rzeszowie i kurorcie uzdrowiskowym Iwonicz-Zdrój. Kwalifikacje podnosił na stażach w Akademii Kurta Schellera oraz Instituto Culinario Danieli w San Louis Potosi w Meksyku, a także realizując kurs Profesjonalnego Zarządzania w gastronomii na SGGW, uczestnicząc w wielu ogólnopolskich konkursach kulinarnych: Kulinarny Puchar Polski, I miejsce w Festiwalu Kuchni Dworskiej 2003, II miejsce w Konkursie Kuchni Włoskiej. Aktualnie jest asystentem Pascala Brodnickiego podczas szkoleń i pokazów kulinarnych.

Jego zamiłowanie do zdrowej, polskiej kuchni zaowocowało kanałem na YouTube Posmakuj Polski. W swoich filmach wraca do ukochanych polskich dań tworzonych z pasją i wyobraźnią.

Restauracje Posmakuj to miejsca, w których dania kuchni polskiej przenikają się z daniami kuchni świata. Każde danie opuszczające kuchnię sporządzane jest na miejscu, wyłącznie w oparciu o świeże, pełnowartościowe produkty oraz przygotowywane jest wg sztuki kulinarnej i we współpracy z dietetykiem.