kadra eduventury

Monika Bis-Cimochowska

prezes zarządu
założycielka Szkoły Eduventura

ANNA ROMANOWICZ

Dyrektor Szkoły

Karolina
Bruder

wicedyrektor
nauczyciel języka
angielskiego i francuskiego

Sylwia Dąbrowska

Dyrektor ds. Rozwoju

Sławomir Ryszard Dudziński

Dyrektor Operacyjny

Marta
Niedźwiecka

nauczyciel języka polskiego

Agnieszka
Oleszczuk

Nauczyciel języka polskiego i szkolny logopeda

małgorzata
młynarczyk

nauczyciel
matematyki

Karolina Pluta

Nauczyciel geografii

Dawid
SIENKIEL

nauczyciel biologii, przyrody i chemii

łukasz
szpiega

nauczyciel fizyki

Katarzyna
Piechocka-Szeląg

nauczyciel plastyki, ekologii

mariusz
tkaczyk

nauczyciel
historii i wos

wojciech
baster

nauczyciel historii

dorota
szczepańska

nauczyciel muzyki

mariusz
selerski

nauczyciel
wychowania fizycznego

mateusz
mieszczyński

nauczyciel
informatyki

Beata
Ciołek

nauczyciel języka angielskiego, koordynator językowy

SYlwia
benichou

nauczyciel
języka angielskiego i francuskiego

kinga
stępień

nauczyciel języka niemieckiego

beata
wesołowska

nauczyciel
języka angielskiego

magdalena
dudziak

nauczyciel
języka angielskiego

Małgorzata
Minchberg

sztuka

antonina
kwiatkowska

nauczyciel tańca

ilona
siek

psycholog

dorota
stankiewicz

psycholog

maria
gibniewska

pedagog specjalny

Magda
Lewartowska

pedagog specjalny

Agnieszka
Banach

logopeda

izabela
gołuchowska

terapeuta integracji sensorycznej  

agata
pirogowicz

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

maria
marcinkiewicz

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

marzena
hernik-skrzek

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

weronika
lesiak

nauczyciel edukacji przedszkolnej terapeuta pedagogiczny

alicja
sempka

asystent nauczyciela

jolanta
skorupska

asystent nauczyciela

jan
makowski

sekretarz szkoły eduventura

Milena
Pelczarska

Dietetyk odpowiedzialny za posiłki dla Przedszkola i Szkoły Eduventura

Magdalena Nosko-Goszczycka

konsultant neofobii żywieniowej

Zuzia Jastrzębska- Krajewska

konsultant do spraw matematyki dziecięcej

Ewa Bielecka-Nowakowska

Dyrektor szkoły
Eduventura w latach 2019-2022, kierownik zespołu psychologiczno-pedagogicznego

otton
roubinek

nauczyciel
matematyki W LATACH 2019-2023

Monika Bis-Cimochowska

Prezes Zarządu / Założycielka
Eduventura jest spełnieniem jej marzenia o szkole idealnej. Po latach poszukiwań, podróży, podpatrywania różnych systemów i rozwiązań, inspiracji autorytetami z dziedziny edukacji i nie tylko postanowiła stworzyć własną, wyjątkową szkołę, również dla swoich dzieci. Szkołę, do której wszyscy będą przychodzić z radością, w której będą się rozwijać i wzajemnie inspirować. Szkołę, opierającą relacje na szacunku, akceptacji i tolerancji. Szkołę, która jest otwarta dla wszystkich dzieci, również tych wyjątkowych, które nie odnajdują się w tradycyjnym systemie. Szkołę z indywidualnym podejściem do każdego dziecka, rodzica i nauczyciela.
Eduventura nie jest jej przedsięwzięciem biznesowym. Powstała z potrzeby serca i miłości do dzieci.
Monika Bis-Cimochowska pracowała na kierowniczych stanowiskach w krajowych i międzynarodowych instytucjach finansowych przy tworzeniu wielu nowych przedsięwzięć: funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, pracowniczych programów emerytalnych oraz zakładów ubezpieczeń. Pracowała dla Komisji Unii Europejskiej jako członek międzynarodowych zespołów eksperckich oraz współtworzyła lokalne akty prawne.
Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie (kierunek Finanse i Bankowość).
Eduventura jest jej autorskim przedsięwzięciem, które narodziło się po latach poszukiwań. Prywatnie żona Grzegorza (https://home.kpmg/pl/pl/home/contacts/c/grzegorz-cimochowski-kpmg-w-polsce.html) oraz mama czwórki dzieci: Anielki, Krzysia, Florentynki i Ludwiczka.

ANNA ROMANOWICZ

Anna Romanowicz
 
Dyrektor szkoły
 
Absolwentka Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach (kierunek:pedagogika) oraz Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie (kierunek: Organizacja i Zarządzanie Oświatą).
 
Drogę zawodową rozpoczęła w 2003 roku jako nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Praca w zawodzie nauczyciela to spełnienie jej dziecięcych marzeń a także kontynuowanie tradycji rodzinnej.
 
Równolegle z pełnieniem obowiązków wychowawcy, podnosiła kwalifikacje w zakresie doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, jak również zarządzania i administrowania placówkami oświatowymi. W toku pracy uzyskiwała kolejne stopnie awansu zawodowego.
 
Umiejętności menedżerskie poprowadziły jej drogę zawodową do stanowiska dyrektora przedszkola, a następnie wicedyrektora szkoły. W czasie wieloletniego pełnienia tych funkcji zdobyła kompetencje z zakresu zarządzania szkołą, organizacji procesu nauczania oraz administracji.
 
Uważa, że jej dominującymi inteligencjami są inteligencja interpersonalna i językowa. Rozmowa i słuchanie drugiego człowieka to źródło sukcesu w tworzeniu relacji międzyludzkich. Dlatego też dużo mówi i słucha… nie tylko rodziców, nauczycieli ale przede wszystkim dzieci.
 
Nieustannie stawia sobie nowe cele i dąży do spełniania marzeń.
 
Radość i zachwyt jaki wzbudza się w dziecku, które odkrywa świat podczas zajęć edukacyjnych w szkole jest dla niej podziękowaniem i motywatorem do dalszej pracy.

Karolina Bruder

Wicedyrektor

Nauczyciel języka angielskiego i francuskiego.

Lektor języka angielskiego i francuskiego na etapie przedszkolnym, wczesnoszkolnym i podstawowym.

Ukończyła nauczanie języków obcych, francuskiego i angielskiego, na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie wznowiła studia magisterskie na kierunku filologia angielska ze specjalizacją dyplomacja międzynarodowa.

Nauczać zaczęła już w liceum udzielając prywatnych lekcji. Pasja nauczania doprowadziła ją kolegium nauczycielskiego i zaraz po studiach do rozpoczęcia współpracy ze szkołą językową oraz uzyskania statusu egzaminatora DELF z języka francuskiego.

Uważa, że człowiek uczy się całe życie, więc mimo wielu przebytych projektów i lat doświadczeń w pracy z dziećmi w różnym wieku, wciąż pogłębia swoją wiedzę uczęszczając na różne kursy i szkolenia rozwijające umiejętności nauczania języków obcych oraz pracy z dziećmi.

SYLWIA DĄBROWSKA

Sylwia Dąbrowska
Dyrektor do spraw rozwoju
 
Dyrektor placówek oświatowych i nauczyciel z wieloletnim doświadczeniem.
 
Absolwentka pedagogiki wieku dziecięcego na Uniwersytecie Łódzkim, studiów podyplomowych z logopedii, a także zarządzania oświatą. Aktualnie studiuje psychologię biznesu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University.
 
Przygodę w pracy z dziećmi i młodzieżą zaczęła w 2000 roku jako nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, a w niedługim czasie także jako logopeda.
 
W trakcie pracy, zarówno w placówkach prywatnych, jak i państwowych zdobywała kolejne stopnie awansu zawodowego. Jednocześnie nieustannie poszerzała swoje kwalifikacje i zdobywała nowe kompetencje w obszarze nauczania, terapii, zarządzania i rozwoju placówek edukacyjnych.
 
Ciągłe stawianie sobie nowych wyzwań doprowadziło ją udziału w tworzeniu nowego przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum o charakterze międzynarodowym, w których objęła stanowisko dyrektora. Zdobyte tam wieloletnie doświadczenie oraz wiedzę z rozmaitych kursów i szkoleń wykorzystała następnie w zarządzaniu placówkami dwujęzycznymi oraz terapeutycznymi.
 
W pracy największy nacisk kładzie na kontakt z drugim człowiekiem – zarówno tym małym (przedszkolak, uczeń), jak i dużym (nauczyciel, pracownik, rodzic). Uważa, że dialog oparty na szacunku i zrozumieniu jest podstawą sukcesu w szkole, pracy i domu.
 
Nieustannie poszukuje różnorodnych wyzwań, które będą rozwijały zainteresowania uczniów i ich wrażliwość, a u nauczycieli będą wyzwalały kreatywność i radość uczenia.
 
Prywatnie – kocha spędzać czas z bliskimi podczas dalekich i bliskich podróży, kontemplując sztukę i zachwycając się krajobrazami oraz smakując kuchnie z różnych zakątków świata. Interesuje się entomologią oraz sztuką handmade, uwielbia teatr i operę.

Sławomir Ryszard Dudziński

Dyrektor Operacyjny
Menedżer z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu przedsiębiorstwami. Specjalizuje się w zarządzaniu dużymi projektami biznesowymi, tworzeniu strategii firmy i modelowaniu procesów biznesowych.
Doświadczenie zawodowe zdobywał w międzynarodowych korporacjach technologicznych, krajowych spółkach kapitałowych i strategicznych spółkach Skarbu Państwa.
Absolwent Politechniki Warszawskiej.
Zdobytą wiedzę i doświadczenie wykorzystuje wspierając organizację wszystkich placówek oświatowych Eduventura.
Odpowiada za realizację strategii spółki, wykonanie budżetu i planów strategicznych, analizę kosztów oraz optymalne wykorzystanie zasobów. Nadzoruje też proces rekrutacji i zatrudnienia.
Rodzina jest jest dla niego na pierwszym miejscu: żona i trójka wspaniałych dzieci.

Marta Niedźwiecka

Nauczyciel języka polskiego

Nauczycielka i dziennikarka, scenarzystka i redaktor programów telewizyjnych. Trenerka. Ekspertka w dziedzinie komunikacji i wzmocnienia wizerunku.

Absolwentka Filologii Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła również Studia Podyplomowe na Wydziale Psychologii UW ze specjalnością Trener Umiejętności Poznawczych.

Całe swoje życie zawodowe jest blisko edukacji, kultury i zdrowia. Posiada certyfikaty ukończenia szkoleń i kursów Polskiego Instytutu Miltona Ericksona, Wiedeńskiej Szkoły Badań Klinicznych, certyfikat trenersko-coachingowy z „Podejścia Transformacyjnego w coachingu indywidualnym i zespołowym” oraz certyfikat ukończenia całorocznych zajęć edukacyjnych „Akademii Dziennikarzy Medycznych”, poświęconych najnowszym terapiom w szeroko pojętej profilaktyce zdrowia.

Prowadzi indywidualne warsztaty z komunikacji, wzmocnienia wizerunku i motywacji.

Współpracuje z dziećmi i młodzieżą przy Ogólnoświatowym Projekcie „ Odyseja Umysłu”. Szeroko pojęta edukacja to dla niej nie tylko sposób na życie, to przede wszystkim sposób na stały i twórczy rozwój.

W pracy z dziećmi i młodzieżą odwołuje się do koncepcji terapii Miltona Ericksona, która oprócz pracy na zasobach, zwraca szczególną uwagę na pozytywną energię i wewnętrzną siłę człowieka.

Od początku pracy zawodowej związana jest z dziennikarstwem radiowym i telewizyjnym. Jest wieloletnią animatorką kultury i instruktorką teatralną oraz autorką scenariuszy i realizatorką programów telewizyjnych o tematyce popularno-naukowej.

Jej hobby to literatura, muzyka, sztuki piękne i taniec Lindy hop.

Prywatnie jest mamą trójki dzieci.

W Szkole i Liceum Eduventura uczy języka polskiego.

Agnieszka Oleszczuk

Nauczyciel języka polskiego i szkolny logopeda
 

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (kierunek logopedia ogólna i kliniczna z dydaktyką polonistyczną). Praktykę zawodową zdobywała w szkołach podstawowych i poradniach logopedycznych. Język polski od zawsze jest jej zamiłowaniem. W logopedii najlepiej czuje się w tematach wczesnej interwencji logopedycznej oraz kompetencjach komunikacyjnych dzieci. Dodatkowo podjęła studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Prywatnie jest miłośniczką kotów oraz rękodzieła. Interesuję się literaturą współczesną oraz klasycznym kinem.

małgorzata młynarczyk

Nauczyciel matematyki

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie studiowała na Wydziale Fizyki w Nauczycielskim Kolegium Fizyki.

Matematyka to jej pasja. Uważa, że matematyczny świat cyfr, równań, wykresów i wzorów ma wpływ na umiejętność analizowania i logicznego myślenia – umiejętności niezbędne w dzisiejszym świecie i wykorzystywane we wszystkich dziedzinach życia.

Do każdego ucznia podchodzi indywidualnie starając się wykorzystać jego potencjał.

Nie tylko uczy matematyki ale też pokazuje jej zastosowanie w praktyce.

Na jej lekcjach uczniowie zgłębiają wiedzę poszczególnych działów bawiąc się matematyką..

KAROLINA PLUTA

Nauczyciel geografii
 
Absolwentka geografii na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie kontynuuje naukę w zakresie geografii fizycznej na studiach magisterskich. Równocześnie realizuje drugi etap bloku pedagogicznego, udoskonalając swoje umiejętności pracy z uczniami.
 
Uczestniczka marszów na orientację oraz szkoleń terenowych w Białej Podlaskiej i Olecku.
 
Wielbicielka wycieczek krajoznawczych, wierząca że to właśnie w terenie można zrozumieć funkcjonowanie procesów o których uczy na zajęciach.
 
Pasjonatka rozwoju duchowego, filozofii wschodu i buddyzmu.

DAWID SIENKIEL

Nauczyciel biologii, przyrody i chemii

Absolwent Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego, Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Medycznej Szkoły Policealnej (kierunek: opiekun medyczny).

Wieloletni opiekun kolonijny, kierownik placówek wypoczynku oraz pilot wycieczek.

Od 2014 roku nauczyciel biologii i przyrody.

Od lat zaangażowany w edukację z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, rozwoju psychoseksualnego dzieci i młodzieży, edukacji zdrowotnej oraz kształtowania postaw proekologicznych.

W Szkole Eduventura uczy biologii, przyrody i chemii.

ŁUKASZ SZPIEGA

Nauczyciel fizyki

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na wydziale Fizyki oraz absolwent Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie.

Nauczyciel matematyki i fizyki z 17-letnim doświadczeniem.

Cechuje go cierpliwość i poczucie humoru.

Korzysta z nowoczesnych technik nauczania dopasowanych do indywidualnych potrzeb uczniów.

Jako pierwszy w Polce przeprowadził w ramach pracy na uczelni projekt badawczy „Edukacyjna wartość dodana wiedzy ekonomicznej wśród młodzieży”.

Uważa, że niezależnie od poziomu zaawansowania uczniów, nauczyciel zawsze może znaleźć sposób, aby zainteresować i zaciekawić fizyką. Jego pasja i wiedza sprawiają, że fizyka staje się dla uczniów fascynującym obszarem nauki. Dzięki jego zaangażowaniu i profesjonalizmowi, uczniowie zdobywają nie tylko wiedzę, ale również umiejętności analityczne, które są nieocenione w życiu codziennym.

KATARZYNA PIECHOCKA-SZELĄG

Nauczyciel plastyki i ekologii

Absolwentka warszawskiej ASP (wydział Grafiki).

Specjalizuje się zarówno w grafice i malarstwie tradycyjnym jak i w projektowaniu komputerowym.

Jest doświadczonym nauczycielem posiadającym kilkuletni staż pedagogiczny, również za granicą.

Jej celem jest rozwijanie wyobraźni u młodych osób tak by nauczyły się postrzegać świat w kolorowy sposób a także uwierzyły w swoje twórcze możliwości. Stawia na kreatywność i wolność twórczą niczego uczniom nie narzucając aby poprzez inspiracje i różne techniki plastyczne rozwijali swoje twórcze pasje!

Na zajęciach z ekologii stara się pokazać uczniom piękno otaczającego świata i uświadomić jak ważne jest dbanie o zasoby natury.

mariusz tkaczyk

Nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie, instruktor szachowy.

Absolwent Wydziału Filozoficzno – Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego.

Jest osobą pozytywnie nastawioną do ludzi i chętnie podejmuje nowe wyzwania. Cierpliwość i wytrwałość pomagają mu w pracy nauczyciela oraz w osiąganiu zamierzonych celów.

Stale dokształca się podczas kursów zawodowych i kwalifikacyjnych. Ukończył kurs na wychowawcę wycieczek kolonijnych, szkolenie „Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia” oraz wiele szkoleń dotyczących pracy z dziećmi z trudnościami.

Uważa siebie za promotora historii, którego celem jest zainteresowanie młodzieży przeszłością.

Lubi wycieczki rowerowe i majsterkowanie.

W Szkole Eduventura uczy historii i prowadzi kółko szachowe.

Wojciech Baster

Nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie

Absolwent wydziału socjologiczno – historycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego (kierunek historia, specjalizacja nauczycielska).

W chwilach wolnych od historii lubi czytać i słuchać muzyki m.in post rocka, dark ambient, psyambient czy muzyki filmowej.

Pasjonuje go historia Rosji i filozofia Wschodu.

„Najwyższa prawda jest najwyższą radością i najwyższym poziomem funkcjonowania” to jeden z jego ulubionych cytatów.

DOROTA SZCZEPAŃSKA

Nauczyciel muzyki

Aktorka, multiinstrumentalistka, saksofonistka, pianistka, wokalistka.
Ukończyła Wydział Aktorsko-Wokalny Akademii Muzycznej w Łodzi.
Występowała na największych scenach muzycznych i teatralnych na świecie: na deskach teatru Tianqiao w Chinach, w Sisaket w Tajlandii, w USA podczas Parady Pułaskiego, w Australii, Omanie, Malezji, we Włoszech, Bułgarii, Francji, Grecji, na Malcie oraz w Wietnamie.
Brała udział w projektach prowadzonych na deskach Teatru Żydowskiego, Teatru Nowego oraz Teatru Wielkiego wraz z Sinfonia Varsovia.
Współpracowała ze Zbigniewem Wodeckim, Krystyną Prońko, Hanną Bielicką, Magdaleną Tul, Robertem Janowskim i innymi artystami sceny polskiej. Gościła w programach „Jaka to melodia?”, „Baw mnie. Kasia Kwiatkowska show”, „Kawa czy Herbata”, „Petersburski music show”.
Zagrała w serialu „Miłość na zakręcie”.
Od kilku lat prowadzi zajęcia wokalne i instrumentalne oraz dla dzieci i dorosłych.
W Szkole Eduventura uczy muzyki i prowadzi muzyczne koła zainteresowań.

mariusz selerski

Nauczyciel wychowania fizycznego
 
Ukończył studia na kierunku wychowanie fizyczne w AWF w Warszawie.
Przez 16 lat grał wyczynowo w piłkę nożną na pozycji bramkarza, w tym czasie rozgrywając spotkania na poziomie IV i III ligi polskiej. Ukończył też kurs dla kandydatów na sędziów piłki nożnej.
Nadal jest czynnym zawodnikiem piłki nożnej, a sport jest nierozłącznym elementem jego życia.
Animator tenisa ziemnego.
 
Obecnie jest w trakcie kursów trenerskich UEFA C oraz prowadzi treningi bramkarskie w klubie Legion Warszawa.
Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi, a prowadzenie zajęć sprawia mu ogromną przyjemność.

MATEUSZ MIESZCZYŃSKI

Mateusz Mieszczyński

Nauczyciel informatyki

Ukończył studia magisterskie na Politechnice Lubelskiej oraz w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania.

Jest nauczycielem z kilkuletnim doświadczeniem w nauczaniu informatyki w szkołach państwowych i prywatnych.

Interesuje się nowinkami informatycznymi oraz technicznymi, które często wykorzystuje w pracy z młodzieżą.
Motoryzacja PRLu to jego konik. Jest posiadaczem pojazdów zabytkowych a renowacja jednego z nich była tematem pracy inżynierskiej na Politechnice Lubelskiej.

W ostatnim czasie przykłada dużą wagę do cyberbezpieczeństwa.

Stawia na nieustający rozwój multidyscyplinarny.

BEATA CIOŁEK

Nauczyciel języka angielskiego.

Absolwentka Uniwersyteckiego Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego będącego jednostką Uniwersytetu Warszawskiego oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku Pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi. Aktualnie kontynuuję swoje kształcenie na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Posiada doświadczenie w pracy jako nauczyciel języka angielskiego, również z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i z potrzebą kształcenia specjalnego.

Beata Ciołek uczy języka angielskiego w Szkole Podstawowej Eduventura.

sylwia benichou

Nauczyciel języka angielskiego i francuskiego

Ukończyła Nauczanie Języków Obcych (języka angielskiego i francuskiego) na Uniwersytecie Warszawskim. Uzyskała tytuł magistra filologii angielskiej ze specjalizacją język dyplomacji i instytucji międzynarodowych we Wszechnicy Polskiej.

Posiada uprawnienia egzaminatora DELF/DALF z języka francuskiego.

Ukończyła wiele kursów i szkoleń związanych z metodyką nauczania języków obcych.

Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobywała ucząc w szkole podstawowej, szkole językowej oraz pracując jako wychowawca na półkoloniach.

Jest miłośniczką kultury francuskiej i pasjonatką podróży.

KINGA STĘPIEŃ

Kinga Stępień

Nauczyciel języka niemieckiego

Absolwentka filologii germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła studia podyplomowe Wiedza o Kulturze i Animacja Kultury na Uniwersytecie Warszawskim.

Tłumacz przysięgły języka niemieckiego, egzaminator maturalny, koordynator edukacji kulturalnej.

Na swoich zajęciach wykorzystuje różnorodne metody i techniki pracy z dziećmi, przez co nauka języka niemieckiego staje się ekscytującą przygodą a uczniowie ucząc się doskonale się także bawią.

BEATA WESOŁOWSKA

Nauczyciel języka angielskiego

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła studia magisterskie na kierunku Lingwistyka Stosowana (języki: angielski, rosyjski), specjalizacja: nauczyciel, tłumacz. Ukończyła również studia podyplomowe na UW na kierunku: Dydaktyka języka polskiego jako obcego.

Oprócz polskiego, angielskiego i rosyjskiego posługuje się językiem hiszpańskim i niemieckim.

Swoje doświadczenie w pracy jako nauczyciel zdobywała ucząc w Polsce w szkołach prywatnych i w szkołach językowych, jak również za granicą – uczestniczyła w programie Asystentura Comeniusa, podczas którego nauczała języka angielskiego w Hiszpanii. Uczyła zarówno osoby pochodzące z Polski jak i z innych krajów. Spełnia się w roli nauczyciela, bo lubi być świadkiem rozwoju uczniów, do którego przyczynia się dzięki dzieleniu się wiedzą i umiejętnościami językowymi.

Ponadto, wielokrotnie pracowała w środowisku międzynarodowym i międzykulturowym, odwiedziła ponad 20 krajów na świecie i planuje poszerzać tę listę, bo wierzy, że podróże kształcą.

Jej pasją poza nauczaniem i podróżami jest muzyka. Kocha śpiewać, uczy się gry na pianinie i na co dzień otacza się dźwiękami muzyki, choć czasem również ciszy.

Magdalena Dudziak

Nauczyciel języka angielskiego

Studiowała Języki Specjalistyczne (angielski i niemiecki) na Wydziale Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka Uniwersyteckiego Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego w Warszawie. Ukończyła także studia podyplomowe na kierunku Tłumaczenia Audiowizualne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Nauczycielka i tłumaczka z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

Od lat interesuje się wielojęzycznością i propaguje dwujęzyczność zamierzoną u dzieci.

Uwielbia dalekie podróże z plecakiem, teatr i literaturę.

W szkole Eduventura uczy języka angielskiego.

Małgorzata Minchberg

Małgorzata Minchberg

Nauczyciel sztuki

Artystka wizualna, rzeźbiarka, doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, specjalistka ds. edukacji kulturalnej i artystycznej, animatorka kultury, kuratorka, stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Edukuje przez sztukę skupiając się na działaniach przestrzennych. Zajmuje się pielęgnowaniem postaw twórczych dzieci, młodzieży i dorosłych.

Studiowała na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (w pracowni Grzegorza Kowalskiego, Stanisława Kulona, Adama Myjaka i Gustawa Zemły), dyplom z wyróżnieniem uzyskała w 1994 r. Ukończyła również Podyplomowe Studium Pedagogiczne na ASP Warszawa (2009) oraz Podyplomowe Studia Managerskie dla Artystów i Animatorów Kultury na Uniwersytecie Warszawskim (2012). Przewód doktorski p.t. „Interdyscyplinarna edukacja przez sztukę” obroniła w 2021 r. na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie.
Jest wykładowczynią Instytutu Edukacji Artystycznej Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie i autorką programów edukacyjnych. Prowadzi szkolenia dla kadr kultury i edukacji (m.in. w Warszawskim Centrum Innowacji i Szkoleń, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Ośrodku Rozwoju Edukacji, Mazowieckim Instytucie Kultury, w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i przedszkolach Warszawy, dla E-twinning Polska). Współpracuje z instytucjami kultury m.in. Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, warszawskim Muzeum Narodowym, Narodową Galerią Sztuki Zachęta, Muzeum J. Piłsudskiego w Sulejówku, Centrum Nauki Kopernik, Galerią Arsenał w Białymstoku. Pełniła funkcję kierownika muzealnego Działu Oświaty i Wystaw w oddziale Łazienek Królewskich w Warszawie.

Wystawiała swoje prace za granicą oraz kraju m.in.: Galeria Dziekanka w Warszawie (1994), Galeria El w Elblągu (1994), Galeria Żak w Gdańsku (1995), Galeria Arsenał w Gdańsku (1996), Galeria a.r. w Płocku (1997), Galeria XXI w. Warszawie (1998), Galeria ZPAP w Warszawie (2000), Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku (2009), Galeria APS w Warszawie (2022).

W Szkole Eduventura Malgorzata Minchberg prowadzi cykliczne warsztaty dla starszych dzieci i młodzieży, których celem jest zbliżenie młodych ludzi do sztuki oraz pokazanie jej interdyscyplinarności. Warsztaty łączą sztukę i nauki ścisłe. Zajęcia odbywają się na terenie szkoły oraz w warszawskich galeriach sztuki i muzeach.
Małgorzata Minchberg dba też o rozwój kadry prowadząc szkolenia dla nauczycieli, których założeniem jest obudzenie interdyscyplinarnego myślenia o edukacji oraz wsparcie działań zespołowych.

antonina kwiatkowska

Nauczyciel tańca

Tancerka oraz dyplomowany instruktor tańca jazzowego.

Wiedzę i doświadczenie zdobywała trenując w formacji Freekies Adults, z którą zdobyła m. in. Mistrzostwo Polski federacji WADF 2017, 2018, 2019 oraz Mistrzostwo Świata federacji WADF 2019.

Na co dzień współpracuje z dziećmi oraz dorosłymi w Studio Tańca Spin Freekies.

Nieustannie dokształca się biorąc udział w warsztatach z różnych styli tanecznych, od hip hopu po taniec klasyczny. Jako tancerka pracowała przy produkcjach takich jak: Taniec z Gwiazdami, Twoja Twarz Brzmi Znajomo, Sylwester Szczęścia telewizji Polsat 2021.

W Szkole Eduventura prowadzi zajęcia taneczne.

ILONA SIEK

Ilona Siek
 
Psycholog
 
Absolwentka psychologii o specjalności psychologia zdrowia i psychoterapia. Ukończyła też studia podyplomowe na kierunku przygotowanie pedagogiczne. Odbyła szkolenia m.in. z analizy rysunku dziecka, bajkoterapii oraz profilaktyki zdrowia psychicznego i rozpoznawania zaburzeń u dzieci i młodzieży.
 
Przygotowanie do zawodu zdobyła podczas praktyk w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i szkołach specjalnych.
 
Doświadczenie w pracy zdobywała prowadząc placówki opieki nad dziećmi.
 
Prywatnie jest wielbicielką psów. Posiada dwa jack russel terriery.

DOROTA STANKIEWICZ

Dorota Stankiewicz

Psycholog
Koordynator zespołu psychologiczno-pedagogicznego

Absolwentka psychologii o specjalności psychotraumatologia. Ukończyła studia
podyplomowe na kierunku przygotowanie pedagogiczne oraz szkolenia z zakresu podstaw psychologii wychowania i rozwoju z elementami terapii uzależnień oraz z zakresu zaburzeń rozwoju u dzieci i młodzieży (Autyzm i ADHD) z elementami pedagogiki specjalnej a także studia podyplomowe z zarządzania oświatą.
Doświadczenie zdobywała pracując jako terapeutka dzieci z autyzmem w przedszkolach i szkołach terapeutycznych i integracyjnych prowadząc terapie indywidualne i grupowe.
Aktualnie pracuje jako psycholog, terapeuta oraz trener TUS zarówno z dziećmi i młodzieżą, ale również z rodzicami udzielając im wsparcia.

Posiada także doświadczenie w pracy z dziećmi metodą Marii Montessori.

W swojej pracy kładzie nacisk na budowanie pewności siebie, rozwoju komunikacji, radzenie sobie w sytuacjach trudnych i stresujących.

W swojej pracy psychologicznej wykorzystuje narzędzia takie jak VB-MAPP, KORP. Jest również ceryfikowanym diagnostą testu Stanford Binet-5 oraz posiada certyfikat Trenera Umiejętności Społecznych.
Prywatnie jest wielbicielką zwierząt. Posiada kota.

MARIA GIBNIEWSKA

Pedagog Specjalny

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Mari Grzegorzewskiej w Warszawie, specjalność Terapia Pedagogiczna z Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju.

Doświadczenie zdobywała w różnych placówkach edukacyjnych.

Jest osobą pełną energii i pozytywnie nastawioną do życia.

Lubi aktywne spędzanie czasu, podróże oraz gotowanie potraw z całego świata.

MAGDA LEWARTOWSKA

Pedagog specjalny

Absolwentka Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie, gdzie ukończyła studia pedagogiczne ze specjalizacją z pedagogiki resocjalizacyjnej.

Stale dba o rozwój swoich kompetencji i warsztatu pracy. Odbyła kursy m.in. z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, bajkoterapii oraz terapii złości u dzieci.

Obecnie realizuje studia podyplomowe z diagnozy, rewalidacji i terapii pedagogicznej.

Ceryfikowana instruktorka terapii uzależnień.

Jej misją jest niesienie pomocy i wsparcia dzieciom, które na co dzień zmagają się z problemami i ograniczeniami wpływającymi na ich proces wychowania, kształcenia i socjalizacji.

Agnieszka Banach

Logopeda

Jest absolwentką logopedii z audiologią, ze specjalnością logopedia kliniczna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła również Medyczne Studium Zawodowe im. prof. St. Liebharta w Lublinie zdobywając tytuł Protetyka Słuchu.

Doświadczenie zawodowe uzyskała prowadząc terapie logopedyczne w Instytucie Edukacji Logopedycznej w Lublinie oraz w Studenckiej Poradni Logopedycznej Naukowego Koła Logopedów i Audiologów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

W przedszkolach prowadziła zajęcia logorytmiczne oraz uczyła dzieci
podstaw języka migowego. Odbyła praktyki zawodowe w poradniach
psychologiczno-pedagogicznych, przedszkolach, szkołach specjalnych oraz szkołach z oddziałami integracyjnymi.

Jest też certyfikowanym terapeutą ręki.

W Szkole Eduventura i Przedszkolu Eduventura Agnieszka Szymańska prowadzi terapię logopedyczną dzieci i młodzieży.

izebala gołuchowska

Terapeuta Integracji Sensorycznej

Absolwentka Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, kierunek: pedagogika w zakresie rewalidacji z terapią pedagogiczną.

Posiada uprawnienia do prowadzenia terapii i diagnozy Integracji Sensorycznej, terapii przetwarzania słuchowego Metodą Warnkego, terapii ręki a także pracy metodą Ruchu Rozwijającego, Integracji Bilateralnej, programu „Dziecko w równowadze”.

Od lat pracuje z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, Zespołem Downa, MPD, ASD.

Posiada doświadczenie w prowadzeniu terapii Integracji Sensorycznej dla dzieci z trudnościami w uczeniu się a także z opóźnieniem rozwoju psychoruchowego.

Zajęcia prowadzi dbając o dobrą atmosferę i relację pomiędzy terapeutą a dzieckiem, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dziecka.

AGATA PIROGOWICZ

Agata Pirogowicz

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Pedagogicznego, na kierunku: Edukacja początkowa i reedukacja; Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, na kierunku: Pedagogika terapeutyczna; Wyższej Szkoły Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania, na kierunku: Pedagogika Zdrowia Psychicznego.
Ukończyła również kurs: Zarządzanie w oświacie w Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Wzbogaciła swój warsztat pracy, odbywając różnego rodzaju szkolenia m.in: Arteterapia, Dziecięca matematyka, Nazywanie świata – odimienna metoda nauki czytania wg. I Majchrzak, Praca z dzieckiem wysoko wrażliwym i lękliwym, Bajkoterapia, Praca z dzieckiem ze spektrum autyzmu itp.

Przygotowanie do zawodu zdobyła podczas praktyk studenckich w szkołach i przedszkolach ogólnodostępnych, jak i specjalnych. Od blisko dwudziestu lat pracuje z dziećmi.

W pracy z dzieckiem, stara się być przewodnikiem, który pokazuje najmłodszym drogi, którymi można podążać, aby osiągać swoje cele. Nie każda droga jest taka sama, ale każda może zaprowadzić nas tam, gdzie tylko zechcemy. Zależy to tylko od naszych wyborów i wysiłków, które podejmujemy.

W wolnym czasie ćwiczy mózg, podczas rozwiązywania sudoku oraz innych zadań logicznych. Kocha też tworzyć „coś z niczego” – rękodzieło jest jej szczególnie bliskie.

MARIA MARCINKIEWICZ

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, pedagog specjalny

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej. Studia licencjackie ukończyła na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną. Studia magisterskie realizowała na kierunku surdopedagogika i terapia pedagogiczna.

Odbyła praktyki zawodowe w poradniach
psychologiczno-pedagogicznych, przedszkolach, szkołach specjalnych oraz szkołach z oddziałami integracyjnymi.

Posiada doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zdobyła certyfikaty szkoleń z zakresu takich metod jak glottodydaktyka, pozytywna dyscyplina, czy dziecięca matematyka.

Prywatnie uwielbia górską wspinaczkę. Gdy tylko nadarzy się okazja pakuje plecak i ucieka w Tatry szukając nowych przygód.

Jej pasją jest muzyka. W wolnych chwilach trenuje grę na skrzypcach i śpiew.

MARZENA HERNIK-SKRZEK

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 
Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku filologia polska w zakresie literaturoznawstwa i językoznawstwa oraz w zakresie specjalność nauczycielska. Ukończyła także podyplomowe studia na kierunku edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna na Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi.

Odbyła szereg szkoleń, m.in. z zakresu pozytywnej dyscypliny, zaburzeń integracji sensorycznej, technik wyciszających, nauki pisania i czytania metodą Glotto, dziecięcej matematyki oraz treningu umiejętności społecznych.

Praktykę zawodową zdobywała w przedszkolach i szkołach z oddziałami integracyjnymi.

Za priorytet w pracy uważa rozwój osobowości dziecka na miarę jego indywidualnych zdolności. Każdego dnia stara się stymulować samodzielność praktyczną, poznawczą i społeczną dzieci, ich dociekliwość, motywację do uczenia się, kreatywność oraz wytrwałość w pokonywaniu trudności.

Prywatnie pasjonatka filmu i festiwali filmowych, a także podróży i sportu, zwłaszcza tenisa ziemnego. Mama dwójki nastolatków.

WERONIKA LESIAK

Nauczyciel edukacji przedszkolnej, terapeuta pedagogiczny
 
Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Studia licencjackie ukończyła na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna. Studia magisterskie realizowała na kierunku pedagogika nauczycielska z terapią pedagogiczną.
 
Przygotowanie do zawodu zdobyła podczas praktyk studenckich w szkołach i przedszkolach ogólnodostępnych. Miała możliwość obserwacji pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 
Uczestniczyła w wielu szkoleniach m.in. Metoda projektów edukacyjnych w przedszkolu; Geometria od przedszkola; Przygotowanie dziecka do czytania i pisania; Dom Sierot od środka; Inspiracje Korczakowskie we współczesnych placówkach edukacyjnych.
 
W swojej pracy wykorzystuje nowoczesne metody pracy angażujące dzieci poznawczo, fizycznie i społecznie.
 
Jej autorytetami pedagogicznymi są Maria Montessori i Janusz Korczak.
 
Prywatnie miłośniczka roślin i wycieczek rowerowych.  

ALICJA SEMPKA

Asystent nauczyciela

Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Nauk Pedagogicznych, kierunek: pedagogika specjalna: resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza.

Doświadczenie zdobywała podczas praktyk studenckich w szkołach podstawowych z oddziałami integracyjnymi.

Jej pasją jest gotowanie i podróże.

JOLANTA SKORUPSKA

Asystent nauczyciela

Absolwentka Licem Ekonomicznego. Ukończyła kurs ,,Asystent Nauczycila” oraz wiele webinarium, między innymi ,,Zabawy muzyczno-ruchowe w pracy z dzieckiem we wczesnej edukacji”, ,,Obserwacja dziecka pod kątem ryzyka wystąpienia zaburzeń spektrum autyzmu””, ,,Pedagogika zabawy”, ,,Emocje dziecka-lęk”, ,,Myślenie obrazami, czyli jak ułatwić dziecku z ASD rozumienie rzeczywistości”, ,,Rozwój komunikacji u osób z ASD”, ,,Zachowanie trudne – klasyfikacja i przyczyny”.

Ma wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi. Jest osobą pozytywną i kontaktową.

Uwielbia muzykę i czytanie książek.
Lubi podróżować.

Jan Makowski

Jan Makowski – sekretarz szkoły Eduventura

Absolwent liceum ogólnokształcącego oraz technikum weterynaryjnego.

Odpowiada za obsługę sekretariatu szkolnego i szkolnej biblioteki.

Prywatnie miłośnik zwierząt. Pasjonat jeździectwa. Uczestnik wielu
zawodów jeździeckich. Instruktor jazdy konnej na obozach dla dzieci
i młodzieży. Posiada brązową i srebrną odznakę jeździecką.

MILENA PELCZARSKA

Milena Pelczarska

Dietetyk odpowiedzialny za posiłki dla Przedszkola i Szkoły Eduventura

Szefowa firmy SmaczneGO przygotowującej śniadania, obiady i podwieczorki dla naszych przedszkolaków i uczniów.

Z zamiłowania i wykształcenia dietetyk i dietetyk kliniczny a także coach dietetyki i zdrowego żywienia, kuchmistrz kraju Walia.

Doświadczenie i wiedzę kulinarną zdobywała we Włoskiej Akademii Kulinarnej, Walijskiej Akademii Kulinarnej, podczas warsztatów w paryskiej Le Cordon Bleu oraz brytyjskiej Culinary College and School of Artisan Food. Sam warsztat kulinarny szlifowała w Walii pod czujnym okiem dawnego asystenta Gordona Ramseya szefa Jasona Hughes’a.

Kuchnia SmaczneGO to miejsce, w którym dania kuchni polskiej przenikają się z daniami kuchni świata. Każde danie opuszczające kuchnię sporządzane jest na miejscu, wyłącznie w oparciu o świeże, pełnowartościowe produkty oraz przygotowywane jest według sztuki kulinarnej i w oparciu o wiedzę dietyczną.

Magdalena Nosko-Goszczyńska

neurologopeda kliniczny, terapeuta AAC (Augumentative and Alternative Communication – Komunikacji Alternatywnej i Wspomagającej), terapeuta NDT-Bobath (Metoda Bobath ang. neuro-developmental treatment – terapia neuro-rozwojowa),
wykładowca akademicki, stażysta ACTIVEatingClinicMasseyUniversity,
założycielka facebookowej grupy Talerz Neurologopedy Slt.

W Szkole Eduventura pełni funkcję konsultanta z zakresu neofobii żywieniowych oraz ARFID (Avoidant Restrictive Food Intake Disorder- zaburzenia odżywiania polegające na unikaniu lub ograniczaniu przyjmowania pokarmów), nadzoruje budowanie planów terapeutycznych z zakresu rozszerzania diety dziecka, prowadzi szkolenia dla nauczycieli i rodziców.

Zuzia Jastrzębska-Krajewska

Zuzia Jastrzębska-Krajewska – z wykształcenia terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz nauczyciel wychowania przedszkolnego.

Skończyła I edycję studiów podyplomowych „Matematycznie uzdolnione dzieci: diagnoza, wspieranie rozwoju i edukacja” na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Obecnie pracuje jako asystent w Katedrze Pedagogiki Małego Dziecka na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie.

W ramach rozprawy doktorskiej prowadzi badania nt.: Zadatki uzdolnień matematycznych u dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Diagnoza i formy ich rozwijania.
Promotorem rozprawy doktorskiej jest prof. dr hab. E. Gruszczyk-Kolczyńska.

Zuzia Jastrzębska-Krajewska w swojej pracy związanej z edukacją matematyczną wykorzystuje metody prof. dr hab. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej. Zastosowania Dziecięcej Matematyki® w praktyce uczyła się na wielu kursach prowadzonych przez Panią Ewę Zielińską.

Zuzia Jastrzębska-Krajewska jest Prezesem Zarządu Fundacji Wspomagania Rozwoju Dzieci Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej. Prowadzi rownież media społecznościowe (instagram @pani__zuzia / facebook Pani Zuzia) oraz bloga (www.jastrzebska-krajewska.pl), gdzie dzieli się z rodzicami wiedzą na temat edukacji matematycznej od najmłodszych lat. Jest inicjatorką i pomysłodawczynią akcji #20minutdlaMATEMATYKI –> sposobu na edukacją matematyczną w codzienności.

Drugim obszarem zainteresowań i pracy Zuzi Jastrzębskiej-Krajewskiej jest edukacja muzyczna dzieci. Skończyła I i II st. Państwowej Szkoły Muzycznej w Olsztynie w klasie waltorni. Na studiach licencjackich zrobiła specjalizację z wykorzystania metody C. Orffa w zajęciach muzyczno-ruchowych. Dawniej prowadziła rytmikę w kilku warszawskich przedszkolach. Obecnie szkoli nauczycieli z prowadzenia zajęć muzyczno-ruchowych w przedszkolu.

 

Ewa Bielecka-Nowakowska

Z wykształcenia pedagog i logopeda, praktyk zajmujący się od ponad 15 lat zaburzeniami komunikacyjnymi. Ukończyła studia doktoranckie w Akademii Pedagogiki Specjalnej. Aktualnie oczekuje na obronę rozprawy doktorskiej „Kompetencje komunikacyjne dzieci z autyzmem”. Nauczyciel akademicki państwowych i prywatnych uczelni pedagogicznych w Warszawie. Asystent naukowy w Ośrodku Projektowym WFCH Centrum Psychologii Stosowanej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W ramach projektu badawczego specjalista-praktyk w zespole prowadzonym przez dr. hab. Jana Cieciucha, prof. UKSW opracowującym narzędzia do kompleksowej diagnozy osobowości dzieci i młodzieży „Opracowanie i upowszechnianie narzędzi diagnostycznych wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną – obszar osobowościowy oraz obszar społeczno- emocjonalny.
Jej pasją zawodową jest praca z osobami ze spektrum autyzmu. Autorka publikacji z tematyki komunikacji osób z autyzmem, prowadzi badania dotyczące indywidualnych kodów komunikacyjnych i rozwoju komunikacji u dzieci z zaburzeniami autystycznymi. Autorka Zeszytów Ćwiczeń Logopedycznych dla dzieci z wadami wymowy.
Właściciel Centrum Terapii i Rozwoju Logolekcje w Warszawie.
Współtwórca kampanii społecznej „Dwa słowa na dwa lata, to…o 270 za mało. Konsultacje logopedyczne dla dzieci od urodzenia do 3 roku życia” oraz autorka inicjatywy AkcjakomunikAACja zwracającej uwagę na problem nierównego traktowania w społeczeństwie osób, które nie mają możliwości komunikacji werbalnej.
Jej pracy w szkole Eduventura towarzyszą słowa, „powinniśmy (…) uczyć się aby wiedzieć, tzn. aby zdobyć narzędzia rozumienia; uczyć się, aby działać, aby móc oddziaływać na swoje środowisko; uczyć się aby żyć wspólnie , aby uczestniczyć i współpracować z innymi na wszystkich płaszczyznach działalności ludzkiej; wreszcie, uczyć się, aby być (…)”. Słowa te pochodzą z raportu UNESCO „Edukacja: jest w niej ukryty skarb”. Uważa, że wszystkie działania w szkole Eduventura powinny pokazać jakim skarbem jest edukacja oraz jakie diamenty są wśród dzieci. Działa dla dobra dzieci i pokazuje ich piękno, szczególnie te ukryte.

otton roubinek

Nauczyciel matematyki

Doświadczony, wieloletni nauczyciel, zakochany w swoim zawodzie, uwielbiający pracę z młodzieżą.
Potrafi nawiązać z każdym bardzo dobry kontakt. Jest pozytywnie nastawiony do życia i nie ma dla niego rzeczy niemożliwych. Polubienie matematyki przez tych, którzy przed nią uciekają jest u jego uczniów regułą.
Przez 15 lat pracował w szkole w Niemczech a pozostałe lata w szkołach w Polsce.
Ukończył Politechnikę Warszawską jako mgr inż. mech., studiował w SGPiS, ukończył Studia Pedagogiczne, Studia Podyplomowe oraz zdobył certyfikaty językowe i uprawnienia lektora. W dalszym ciągu kontynuuję naukę.
Uwielbia muzykę, gra w brydża, uczęszcza na treningi a wolny czas spędza z wnukami. Kocha pracę z młodzieżą i przekonuje wszystkich, że matematykę można zrozumieć, polubić a nawet się z nią zaprzyjaźnić.

EWA OTCETEN

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych, artystka, instruktorka plastyczna, organizatorka eventów.

Studiowała w prywatnej zawodowej szkole artystycznej Studio Sztuki, którą ukończyła jako projektant mody-stylista, a także w łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych na wydziale Tkaniny i Ubioru (kierunek: Projektowanie Tkaniny Drukowanej).

Od wielu lat prowadzi artystyczne zajęcia cykliczne i warsztaty artystyczne – dla przedszkolaków, starszych dzieci i całkiem dorosłych osób.

Od kilku lat zajmuje się ekologią, a swoją wiedzę stara się przekazywać w przystępnej i ciekawej formie warsztatów.

W Szkole Eduventura odpowiada za edukację artystyczną i ekologiczną.