INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH NA FACEBOOKU

PRZEZ SPÓŁKĘ SZKOŁA EDUVENTURA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (DALEJ „EDUVENTURA”)

DLA ODWIEDZAJĄCYCH FANPAGE EDUVENTURA

Poniżej przedstawiamy informacje na temat jak będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na naszym fanpageu Facebook.

KTO JEST ADMINISTRATOREM STRONY EDUVENTURA NA PORTALU FACEBOOK?

Oprócz Facebooka administratorem strony funpage Eduventura jest Szkoła Eduventura Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Na Skraju 32, 02-197 Warszawa).

JAKIE TWOJE DANE PRZETWARZAMY

Przetwarzamy tylko takie dane, które sam nam podasz. W zależności od interakcji, w którą z nami wchodzisz może to być imię i nazwisko, pseudonim, wizerunek, informacje dostępne w profilu publicznym oraz inne informacje przekazane w wiadomościach lub komentarzach.

W JAKIM CELU PRZEWTARZAMY TWOJE DANE?

Twoje dane przetwarzamy w celu:

 1. prowadzenia fanpage pod nazwą Szkoła Eduventura na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc. w szczególności w celu informowania o naszej działalności, promowania różnych wydarzeń, które organizujemy i naszych produktów i usług,

 1. komunikacji z Tobą za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności (komentarze, chat, wiadomości),

 1. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (jeśli zajdzie taka konieczność),

 1. analizy statystyk, zgodnie z funkcjonalnościami dostarczanymi przez Facebook Inc. i na zasadach przez niego określanych.

DLACZEGO MOŻEMY PRZETWARZAĆ TWOJE DANE ? (PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA)

Przetwarzamy Twoje dane albowiem jest to niezbędne w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów jakimi są:

 1. informowanie o naszej działalności oraz jej promowanie,

 1. otrzymywanie kontaktu z zainteresowanymi osobami,

 1. dochodzenie naszych roszczeń lub obrona przed nimi,

 1. pozyskiwanie informacji o liczbie użytkowników odwiedzających naszą stronę.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ TWOJE DANE?

Będziemy przechowywać Twoje dane tak długo jak będziemy prowadzić fanpage chyba, że wcześniej skutecznie zgłosisz sprzeciw lub sam usuniesz wstawione przez Ciebie komentarze lub oznaczenia itp. (w zależności od tego, które z ww. zdarzeń nastąpią wcześniej).

KOMU PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE?

Twoje dane (w zależności od potrzeb) będą udostępniane firmie zajmującej się obsługą IT Eduventura lub kancelariom świadczącym pomoc prawną dla Eduventura.

Miej też na uwadze, że nasz fanpage jest ogólnie dostępny a zatem wszystkie komentarze czy oznaczenia jakie zostawisz pod naszymi postami będą widoczne dla każdego innego użytkownika, który odwiedzi naszą stronę.

Nie przekazujemy Twoich danych do państwa trzeciego.

JAKIE PRAWA CI PRZYSŁUGUJĄ?

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

 1. prawo do ich sprostowania Twoich danych,

 1. prawo do usunięcia,

 1. prawo do ograniczenia przetwarzania,

 1. prawo do przenoszenia danych,

 1. prawo do sprzeciwu z przyczyn dotyczących Twojej szczególnej sytuacji.

Więcej informacji na temat tego na czym polegają określone prawa znajdziesz w Polityce prywatności.

Realizacja Twoich praw odbywa się również na zasadach określonych w regulaminach Facebooka i zgodnie z jego polityką prywatności.

CO TO JEST SPRZECIW Z PRZYCZYN DOTYCZĄCYCH SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI?

Przysługuje Ci prawo sprzeciwu z przyczyn dotyczących Twojej szczególnej sytuacji, co oznacza, że w momencie jego wniesienia do Eduventura nie będziemy mogli już przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba, że wykażemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, która są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

JAK SKORZYSTAĆ Z WW. PRAW?

Żądania w zakresie swoich praw możesz wykonać kontaktując się z nami za pomocą poczty elektronicznej: odo@eduventura.pl lub poczty tradycyjnej na adres: Na Skraju 32, 02-197 Warszawa.

GDZIE MOŻESZ ZGŁOSIĆ SKARGĘ?

Jeżeli uważasz, że w jakikolwiek sposób naruszamy Twoje prawa lub inne przepisy prawa dot. ochrony danych osobowych możesz zgłosić skargę do właściwego organu nadzorczego w szczególności w państwie swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Niemniej jednak, jeżeli zauważysz jakąś niezgodność z prawem w zakresie naszych działań lub też poczujesz się niekomfortowo na skutek naszych działań (lub ich braku) serdecznie prosimy o poinformowanie nas o tym. Zależy nam na zapewnieniu najwyższych standardów ochrony danych osobowych.

GDZIE ZNALEŹĆ PEŁNĄ TREŚĆ POLITYKI?

Pełną treść Polityki prywatności znajdziesz na naszej stronie pod linkiem: https://eduventura.pl/polityka-prywatnosci/

© 2019 All rights reserved Szkola Eduventura Sp. z o.o.