szkoła podstawowa

#Prywatna szkoła #Przedszkole Eduventura  #Szkoła Podstawowa Eduventura #Niepubliczne Liceum Eduventura


Kształcenie w szkole podstawowej stanowi fundament wykształcenia. Zadaniem Szkoły Podstawowej Eduventura jest łagodne wprowadzenie dziecka w świat wiedzy, przygotowanie do wykonywania obowiązków ucznia oraz zachęcanie do samorozwoju. Nasza szkoła zapewnia bezpieczne warunki oraz przyjazną atmosferę do nauki, uwzględniając indywidualne możliwości i potrzeby edukacyjne dzieci.
Za najważniejszy cel kształcenia uznajemy dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia.